Pink Boxing

Pink Boxing

GRATIS DEELNAME OP AFSPRAAK

Wat is Pink Boxing

Pink Boxing is een trainingsprogramma dat alleen voor vrouwen is. Een les waarin niet wordt gespard en het contact wordt beperkt tot op de handschoenen. Hierdoor zal er een veilige omgeving ontstaan, en de vrouwen die normaal niet komen boksen, zullen het nu wel komen doen.

Wat is Cross Boxing

Een les waarin wel wordt gespard en het contact op hoofd wordt vermeden. Hierdoor zal er een veilige omgeving ontstaan, en de mensen die normaal niet komen boksen, zullen het nu wel komen doen.

Doelstelling

Het doel van de les is trainen. Boksen wordt slechts als middel gebruikt om fysiologisch wat te bereiken. Hierbij is het wel belangrijk dat de veiligheid gewaarborgd blijft. De les moet dynamisch zijn. Tijd voor klassikale instructies moet worden beperkt tot het minimum en schoonheidsfouten in de technieken moeten mogelijk zijn. Pas wanneer de veiligheid in het geding komt, moet er worden ingegrepen.

Inrichting les

De les kent 3 fases die elk een roze naam hebben gekregen.

1. Warming-Up
Warming-up op muziek zonder handschoenen.

2. Pink Attack
Combinaties maken.

3. Pink Assault
Circuittraining waarbij de intensiteit omhoog gaat en een maximale trainingsprikkel wordt behaald.

Warming-up
Doel van deze fase
Het lichaam gereed maken voor de les en enkele aspecten die terugkomen in de les inleiden.

Vormgeving
Door middel van bewegen op muziek worden er bokstechnieken gebruikt zonder dat het lichaam impact ervaart. Verhoog geleidelijk de hartslag, breng de bloedsomloop op gang en zorg dat ze in het aerobe energiesysteem terechtkomen. Afhankelijk van het accent in de les leg je tijdens deze Pink Up al globaal de nadruk op de technieken die jij in deze les wil laten terugkomen. Behandel je bijvoorbeeld voor het eerst de duik, of is er uit voorgaande lessen gebleken, dat de duik niet zo goed ging? Neem dat dan in deze fase alvast globaal mee.

Attack
Doel van deze fase

Trainen van het aerobe uithoudingsvermogen aan de hand van de “Combo van de maand” en de variaties die daarbij horen.

Vormgeving
Bij de Pink Attackfase gaan de handschoenen aan. Elke maand komt er een “Combo van de maand” uit. Bij deze combo zitten variaties die je de mogelijkheid geven om meerdere combinaties te maken

Assault
Doel
Trainen van het F-uhv (krachtuithoudingsvermogen) middels een aangegeven circuit.

Vormgeving
Net als de combo van de maand komt er elke maand ook een nieuw circuit uit. Elk circuit kent zijn eigen organisatie, methode en oefeningen.