Huisreglement

Zodat iedereen op een fijne manier kan sporten en van onze faciliteiten gebruik kan maken heeft Perfect Body Fitness een aantal huisregels opgesteld. We verzoeken al onze leden  vriendelijk deze huisregels aandachtig door te lezen en na te leven. Bij het betreden van een vestiging van Perfect Body Fitness ga je akkoord met het huisreglement.

 • Bij binnenkomst meldt u zich aan met de ledenpas. Indien dit niet mogelijk is wordt er mondeling aangemeld bij de balie.
 • Alle aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden.
 • Dranken mogen alleen in een afgesloten fles meegenomen worden in de sportruimten.
 • Zelf meegenomen snacks en dranken zijn niet toegestaan.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten.
 • Roken, alcohol en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon om te bellen, maken van geluidsopname, filmpjes zijn in het gehele pand niet toegestaan. Foto’s mogen alleen gemaakt worden indien hier verder geen anderen bij op staan. Bellen kunt u in het voorportaal.
 • Verkoop- en/of promotieactiviteiten mogen alleen met toestemming van Perfect Body Fitness.
 • Wij raden aan om eigendommen op te bergen in de lockers.
 • Na het naar huis gaan geen eigendommen in de locker achter laten, deze worden verwijderd.
 • Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen (geen slippers/sandalen) en gepaste fitnesskleding te dragen in de sportruimten.
 • Indien u bezweet bent is het verplicht om een handdoek te gebruiken op iedere zitting tijdens de training.
 • Na gebruik van een toestel deze schoon achterlaten.
 • De vrije materialen na de training weer op de daarvoor bestemde plaatsen terugleggen.
 • Van maandag tot en met donderdag is het jeugdleden niet toegestaan om te trainen na 19:00 uur.
 • Bij verlies van de sleutel van de dameslocker wordt €50,- in rekening gebracht voor het plaatsen van een nieuw slot.
 • In verband met hygiëne is het niet toegestaan te scheren onder de douche.
 • Bij gebruik van de sauna: eerst afdouchen en het lichaam afdrogen. Een handdoek op de zitplaats is verplicht.
 • Ondergoed in de sauna is toegestaan.
 • Bij het gebruik van de zonnedouche is het dragen van een beschermbril verplicht.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Het is niet toegestaan andere leden lastig te vallen of te discrimineren op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische kenmerken, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, nationaliteit of om welke reden dan ook. Leden dienen elkaar met respect te behandelen.
 • De spreektaal in ons centrum is Nederlands of Engels. Taal verbindt mensen.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 • Kinderen beneden de 12 jaar die niet mee komen trainen met de ouder mogen niet bij de balie wachten tijdens de training van de ouder.
 • Deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Bij deelname verklaar je jezelf fit en gezond tot het volgen van trainingen.
 • Perfect Body Fitness is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of ongevallen in en om het fitnesscentrum.

Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van het huisreglement aangifte gedaan bij de politie.

Perfect Body Fitness is altijd bevoegd om personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.

Call Now Button